+ 420 774 761 900

TechnoWorld camp

techno2V našem campu si děti mohou ozkoušet učební látku v praxi. „Chceme v dětech vzbudit zájem o vědu a techniku a pokusit se nasměrovat jejich budoucí profesní orientaci na obory, ve kterých bude v budoucnu obrovská uplatnitelnost. Děti se také naučí, že mnoho věcí si člověk může vyrobit sám a že mu to dokonce přináší větší uspokojení, než když si koupí vše už hotové. Děti poznají cenu lidské práce, zkusí si, jak je důležitá trpělivost a pečlivost a jaká je radost z dosaženého výsledku.

Jedním z přínosů tohoto kroužku bude i odpoutání dětí od počítače nebo tabletu a rozšíření obzorů o jinou činnost.

Téma:

Camp pro malé vědátory a budoucí techniky zaměřený na techniku. Jednoduché pokusy uvnitř i v přírodě. Návštěva zajímavých míst, Děti se seznámí s přírodními živly, studiem člověka, postaví si nejrůznější mechanické stroje, auta a rakety. Vyrobí si funkční 3D Modely.

Určeno:

Pro děti ve věku od 6 – 14 let. Potvrzení od lékaře a prohlášení o bezinfekčnosti nutné!

Rámcový obsah:

  • Návštěva Dolní oblasti Vítkovic – Muzeum techniky U6
  • Výroba drobných předmětů v „dílnách“
  • Návštěva planetária
  • Jak se vyrábí auto – exkurze do automobily HYUNDAI
  • Doplňkové míčové a sportovní hry

Cena: 2.000,-Kč

Cena zahrnuje:

  • Tričko „myfun“
  • zkušené vyškolené lektory – animátory dětských akcí
  • oběd (svačina vlastní)
  • pitný režim
  • odměny (věcné ceny, diplomy)

Termínový kalendář 2018:

1. termín

16.7. – 20.7. 2018

2. termín

6.8. – 10. 8. 2018

 

Přihlášky zasílejte na: tabory@ myfun.cz