+ 420 774 761 900

Poradce pro výživu

vyzivaModerní věda prokázala, že tělo může za určitých okolností vynakládat až 15 % přijaté energie na zvládání důsledků stresu. Nevyvážená strava, zejména pak nedostatek vitamínů a některých minerálních látek, nedovolují tělu efektivně zpracovávat přijaté živiny a problémy se začnou ještě více prohlubovat. Existuje také poměrně velká skupina lidí, kteří s ohledem na své zaměstnání žijí v neustálém spěchu, odbývají stravování jednoduchými a rychlými jídly. Tato jídla nemohou pokrýt požadovanou potřebu jednotlivých živin. Nedostatek některé látky potom způsobuje poruchy v metabolismu, výrazně klesá efektivní využívání celé řady dalších složek potravy a v konečném důsledku se může projevit celková slabost a ochablost organismu, nízká duševní výkonnost a celkové snížení odolnosti proti negativním vlivům okolí.

Kvalifikační a vstupní předpoklady: min. středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita), 18 let.

Absolvent našeho kurzu ovládá kategorizaci potravinářských výrobků, funkčních potravin, doplňků stravy, ovládá základní předpisy týkající se výroby, zpracování, registrace a hygienického ošetření potravin, orientuje se v jednotlivých složkách stravy (makroživin i mikroprvků) včetně vody a problematiky pitného režimu – tj. zná jejich účinky, využití, energetické hodnoty, doporučené denní dávky, biologickou hodnotu (vstřebatelnost) a umí je adaptovat pro různé uživatele, ovládá význam potravin a jejich složek při prevenci civilizačních chorob, ovládá význam suplementace při prevenci civilizačních chorob, umí interpretovat a v praxi používat běžné indexy, jednotky a veličiny jako např. energetickou bilanci organismu při běžných činnostech, DDD (RDA), GI (glykemický index), BM (bazální metabolismus), BI (Broccův index), BMI (Body Mass Index), % tělesného tuku, % zastoupených živin ve stravě (hmotnostně i v procentech energie),umí sestavit jídelníček z hlediska obecných i specifických požadavků běžné populace – děti, mládež, dospělí, senioři, těhotné a kojící ženy, sportovci, lidé s nadváhou i podvýživou, zná problematiku sportovní výživy včetně specifické suplementace pro jednotlivá sportovní odvětví, ovládá problematiku kategorizace i určování somatotypu jedince, má přehled o použití tradičních i netradičních potravin a jejich gastronomických úprav v rámci zdravé výživy.
Hodinový rozsah dle akreditace MŠMT je 120 h teorie.

Anatomie, fyziologie

Základy biochemie, složení potravy

Sestavování jídelníčku

Civilizační onemocnění

Alternativní výživové směry

Technologie potravin

Hygiena potravin

Zhodnocení zdravotního stavu

Výživová poradna, práce s klientem

15

15

20

10

15

10

10

10

15

Tento kurz je vhodné kombinovat s kurzy Instruktor fitness, Instruktor bojových sportů/sebeobrany, či Instruktor kondičního posilování. Společná znalost cvičební problematiky a principů správné výživy pro všechny věkové kategorie, osoby s nadváhou či jinou tělesnou disfunkcí, Vám dovolí komplexní poradenství a přístup, který z Vás teprve učiní správného „profesionála“ na poli tělovýchovy.