+ 420 774 761 900

Pracovník v sociálních službách

socRekvalifikace je zaměřena na přímou obslužnou péči, osobní asistenci a volnočasové aktivity. Vzdělávací program vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Absolvováním rekvalifikačního kurzu splníte podmínku MPSV ČR k uplatnění se v sociálních službách, obdržíte certifikát s celostátní platností.

Kurz je určen pro širokou veřejnost, zejména pro zájemce, kteří chtějí pečovat o seniory, handicapované osoby, mentálně postižené a ostatní osoby všech věkových kategorií. Znalosti a dovednosti využijete při poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech a v sociálních zařízeních (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, charity, denní a týdenní stacionáře a další zařízení sociálních služeb).

Uchazeči nemusí mít žádné praktické zkušenosti v daném oboru. Rozsah kurzu dle akreditace MŠMT je 150 hod. Kvalifikační a vstupní předpoklady: min. základní vzdělání + trestní bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů 10
Poskytování první pomoci dítěti/dětem 12
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování 10
Vedení dítěte k hygienickým návykům 10
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 14
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí 16
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska 18
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám 10
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy 8
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 18

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem. Výuka je zakončena závěrečným písemným testem získaných dovedností a esejí popisující zkušenosti účastníka získaných v průběhu odborné praxe.