+ 420 774 761 900

Chůva do zahájení povinné školní docházky

chuvaChcete se starat o děti, ale nemáte potřebné znalosti a dovednosti pro výkon tohoto povolání nebo Vám chybí patřičné odborné osvědčení? Pak je právě pro Vás určen náš nový atraktivní rekvalifikační kurz !
Kurz je určen všem, kdo chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo pro ty, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme!
Na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb. se mohou nyní absolventi rekvalifikačního kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ uplatnit jako pečovatelé v dětských skupinách.

Rozsah programu dle akreditace MŠMT je 160 hod + zkouška před autorizovanou osobou (komise)
Kvalifikační a vstupní předpoklady: základní vzdělání, plnoletost, bez logopedické vady.

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů 10
Poskytování první pomoci dítěti/dětem 12
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování 10
Vedení dítěte k hygienickým návykům 10
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 14
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí 16
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska 18
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám 10
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy 8
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 18

Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Účastníci kurzu zvládají péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků. Posluchači se naučí uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péči o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Rovněž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.